loading

Projektový ateliér
♦ V roce 2007 jsem dokončila studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Pozemní stavby a architektura.
♦ Během studia jsem sbírala zkušenosti v architektonických ateliérech. Po studiu jsem absolvovala zahraniční pracovní stáž v rámci programu Erasmus v architektonickém ateliéru Min2 v Bergenu v Nizozemí.
♦ Po návratu jsem pracovala v projekční kanceláři „doma a.s.“ v Hostivici.
♦ V roce 2011 jsem získala autorizaci ČKAIT – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Od stejného roku jsem po nástupu na mateřskou dovolenou začala pracovat pro klienty samostatně a zahájila vlastní praxi.


Nabídka služeb

♦ Během své práce kladu důraz na individuální přístup ke klientovi. Snažím se najít řešení, které kloubí představy a požadavky investora s mou ideou a reálným nadhledem.
♦ Nabízím spolupráci od studie, přes veškeré stupně projektové dokumentace, kompletního zajištění vyjádření a povolení a následného odborného dohledu při realizaci. Ráda také pomohu při hledání realizační firmy, včetně kontroly rozpočtu.  

Ing. Jana Slabá

 * 1982